Cererea pentru afaceri durabile și sustenabile este din ce în ce mai mare. În plus, organizațiile trebuie să analizeze cu atenție lanțurile lor de aprovizionare pentru a verifica practicile durabile. Odată cu această cerere, vine o nevoie egală de a implementa sisteme de management care să sprijine acest lucru.

Organizațiile se bazează adesea pe audituri externe și certificări ISO pentru a identifica și valida eforturile lor de sustenabilitate.

Certificarile ISO devin astfel o bază pentru a decide începerea, continurea sau întreruperea relațiilor comerciale. Astfel că, în cele mai multe situații, organizațiile se confruntă cu obligația de a obține o astfel de certificare ISO. Cu toate acestea, adesea organizațiile au dificultăți în a alege din lumea complexă a standardelor ISO.

Acest ghid își propune să simplifice legăturile dintre ISO și sustenabilitate. Oferind îndrumări suplimentare cu privire la standardele și certificările ISO relevante pentru a dovedi implicarea în sustenabilitate.

Câteva informații relevante:

 • Sunt peste 24000 de standarde internaționale ISO;
 • ISO este un furnizor de standarde, nu un certificator;
 • Numărul de certificări ISO crește în fiecare an cu peste 15%;
 • Conform unui sondaj ISO, ponderea principală este reprezentată de certificările ISO 9001, urmate de ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001 și ISO 27001.

Iată o prezentare generală a standardelor și certificărilor ISO care ar putea fi relevante pentru organizația dumneavoastră, pentru a măsura sustenabilitatea.

ISO 14001:2015

Crearea unui sistem de management de mediu este de obicei relevantă pentru organizațiile care generează impacturi semnificative asupra mediului. De obicei, organizațiile cu obiect de activitate producție, precum și industriile cu consum intens de carbon și/sau deșeuri. Dar, deoarece standardul are o aplicabilitate generala, aproape orice organizație poate beneficia de un sistem de mediu funcțional și de obținerea certificării.

Per total, standardul ajută organizațiile să îmbunătățească performanța de mediu prin eficiența resurselor și reducerea deșeurilor.

ISO 45001:2023

ISO 45001 a fost dezvoltat având ca baza seria anterioară de evaluare a sănătății și siguranței în muncă, OHSAS 18001. În 2018, ISO45001 a înlocuit standardul OHSAS pentru a oferi un standard mai cuprinzător și ușor de integrat cu ISO 9001, respectiv ISO 14001. Acest lucru nu se concentrează doar pe prevenirea și reducerea la minimum a riscurilor și pericolelor pentru sănătate și siguranță, ci se concentrează și pe oportunități și îmbunătățiri.

Standardul ISO 45001 este aplicabil practic tuturor organizațiilor care operează cu forță de muncă. Cu toate acestea, este cel mai relevant pentru organizații, cu activități ce implică riscuri de rănire, îmbolnăvire și/sau decese.

ISO 26000:2020

Standardul ISO 26000 oferă îndrumări oricărei organizații care dorește să-și consolideze strategia de CSR (corporate social responsibility). La fel ca ISO 14001, este un standard cu aplicabilitate generală, care permite companiilor să evalueze și să abordeze responsabilitățile sociale și de mediu, importante pentru operațiunile lor. ISO 26000 oferă un set complet de linii directoare.

Acestea acoperă cele 7 subiecte de bază în CSR:

 • Management organizațional;
 • Drepturile omului;
 • Practici de muncă;
 • Mediu inconjurator;
 • Practici de operare corecte;
 • Probleme legate de cerințele consumatorilor;
 • Implicarea în dezvoltarea comunității.

ISO 50001 – sistemul de management al energiei

Certificarea sistemului de management al energiei este deosebit de relevantă pentru industriile consumatoare de energie. Exemplu de industrii mari consumatoare de energie:

 • Produse alimentare;
 • Hârtie;
 • Produse ceramice și materiale de construcții;
 • Produse chimice de bază;
 • Rafinare;
 • Fier și otel;
 • Metale neferoase (în principal aluminiu);
 • Minerale nemetalice.

Cu toate acestea, toate organizațiile, indiferent de tipul, dimensiunea sau locația lor geografică, folosesc energie în procesele lor. Implementarea eficientă a unui sistem de management al energiei (EnMS) se aplică tuturor organizațiilor, iar acestea pot beneficia de abordarea ISO 50001 prin gestionarea riscurilor energetice și eficiența resurselor. Pe lângă managementul durabilității, acest standard generează în mod special economii semnificative de costuri pentru organizații.

 

ISO 27001 – Sistemul de management al securității informației

Securitatea informațiilor este adesea neglijată în abordarea sustenabilității, dar trebuie ținut cont ca se referă la dreptul la confidențialitate, la confidențialitate și mai ales la protecția datelor.

Și pentru anumite organizații care operează cu un nivel ridicat de schimb de date, aceste aspecte devin esențiale pentru o conduită etică în afaceri, dar și pentru a dezvolta un business

sustenabil din punct de vedere economic.

Implementarea unui ISMS nu este o sarcină ușoară și necesită o atenție sporită, dar ISO 27001 oferă un cadru robust pentru: protejarea securității cibernetice și protejarea împotriva amenințărilor de securitate.