ISO 26000: 2020 Resposabilitate socială

ISO 26000 se referă la standardul internațional emis de Organizația Internațională de Standardizare (ISO) cu privire la Responsabilitatea Socială Corporativă (RSC). ISO 26000 oferă recomandări pentru organizații în ceea ce privește practicile și comportamentul lor responsabil în raport cu mediul în care operează și cu părțile interesate relevante.

Este important de menționat că ISO 26000 este un ghid și NU ESTE destinat să fie utilizat pentru certificare. Cu alte cuvinte, organizațiile nu pot obține o certificare ISO 26000. În schimb, acest standard oferă orientări și instrumente pentru organizații în dezvoltarea și implementarea practicilor de RSC în funcție de specificul lor.

ISO 26000 se concentrează pe șapte domenii cheie ale Responsabilității Sociale Corporative:

Guvernanță organizațională: abordarea responsabilității sociale în interiorul organizației.

Drepturile omului: respectarea și promovarea drepturilor omului în cadrul activităților.

Practici de muncă: asigurarea condițiilor de muncă sigure și juste, promovarea diversității și a incluziunii și dezvoltarea competentelor angajaților.

Mediu: gestionarea impactului asupra mediului înconjurător prin măsuri de protecție și durabilitate.

Practici operaționale corecte: abordarea aspectelor etice și anticorupție, respectarea legilor și angajamentul pentru concurență loială.

Afaceri responsabile față de consumatori: asigurarea sănătății și siguranței consumatorilor, protecția datelor personale și promovarea informațiilor corecte și veridice.

Implicarea și dezvoltarea comunității: cooperarea cu comunitățile locale, dezvoltarea durabilă și promovarea responsabilității sociale.

Prin urmare, ISO 26000 reprezintă un ghid valoros pentru organizații care doresc să-și dezvolte practici și strategii de Responsabilitate Socială Corporativă, promovând astfel sustenabilitatea și un comportament etic în afaceri.

Te rugăm să ne contactezi pentru a evalua împreună nivelul de responsabilitate socială din cadrul companiei tale și cum te putem ajuta să respecți cerințele.