Certificare ISO 14001

Educaţia ecologică şi protejarea mediului înconjurător, sunt obiective care nu ar trebui să lipsească din obiectivele companiilor aflate în toate sectoarele de activitate, indiferent dacă acestea sunt companii mari, IMM-uri, furnizori de servicii sau instituţii publice.

Implementarea şi certificarea unui sistem de management al mediului se face conform cerinţelor ISO 14001. Prevederile Uniunii Europene referitoare la protecţia mediului, incluse în acest standard, sunt foarte stricte. Orice companie, din orice sector al economiei, trebuie să se asigure ca activitatea ce o desfăşoară nu afectează într-un mod agresiv mediul înconjurător, producând toxicitate, poluare, distrugerea ecosistemelor naturale, etc.

Avantaje ISO 14001:

  • Criteriu de eligibilitate la licitaţii;
  • Îmbunătăţirea imaginii companiei;
  • Încrederea părţilor interesate, inclusiv a autorităţilor de mediu;
  • Respectarea legislaţiei de mediu;
  • Încrederea comunităţii locale în ceea ce priveşte politică de ocrotire a mediului;
  • Creşterea prezenţei pe piaţă, cu deosebire pe piaţă internaţională;
  • Realizarea de produse ecologice;