FAQ

Venim în întâmpinarea ta cu răspunsuri de care ai putea avea nevoie în procesul decizional. Pentru alte întrebări te asigurăm de suportul nostru în a-ţi oferi informaţiile actuale şi corecte.

Costul certificării ISO depinde de numărul de angajaţi?
Da! Având în vedere dependenţa directă dintre sistemului de management depinde şi complexitatea activităţii companiei, de organigramă şi conexiunile dintre departamente se poate spune că numărul de angajaţi este un factor principal de care depind costurile certificării.

După cât timp trebuie efectuată recertificarea sistemelor de management?
Certificatele sunt emise de către organismul de certificare pe o perioadă de 3 ani, după care trebuie efectuat auditul de recertificare.Totodată pe parcursul celor 3 ani, organismul de certificare efectuează audituri anuale de supraveghere, prin care verifică menţinerea funcţionalităţii sistemului de management.

În cât timp de obţine certificarea ISO?
Dacă în cadrul companiei există un sistem de management funcţional, după semnarea contractului se poate stabili în cel mai scurt timp auditul de certificare, iar în cazul trecerii cu success a acestuia, certificatele se emit în câteva zile. În funcţie de complexitatea sistemului şi numărul de standarde, auditul de certificare poate să dureze între una şi cinci zile.

Ce presupune certificarea ISO ?
În primul rând presupune implicarea din partea managementului, care poate decide alocarea unor resurse necesare respectării cerinţelor standardelor de management şi certificării acestora. Totodată presupune rigurozitate şi conştientizare din partea întregului personal.

Cât costă certificarea ISO?
Costul total al certificării sistemelor internaţionale de management depinde de mai mulţi factori: număr de angajaţi, domeniu de activitate, tipuri de standarde solicitate şi numărul acestora.

O certificare a sistemului de management conform ISO 9001, va costa mai puţin decât o certificare a unui sistem integrat de management conform ISO 9001, ISO 14001 şi OHSAS 18001.

Trebuie menţionat faptul că, de cele mai multe ori, costurile certificării sunt cu mult mai mici decât avantajele dobândite de pe urma unui sistem de management funcţional şi certificat.

Ţinând cont de situaţia economică actuală, OC ALTCERT încearcă să vină în întâmpinarea clienţiilor cu preţuri competitive şi transparente. Astfel am eliminate din preţul preţul plătit de către client cheltuieli ca: înscrierea, utilizarea mărcii sau cheltuieli cu cazarea auditorilor.

La ce mă ajută certificarea ISO?
Certificarea ISO înseamnă pentru orice tip de companie dovada că sistemul de management şi politica internă, îndeplinesc cerinţele standardelor internaţionale. Câştigarea încrederii partenerilor de pe piaţa internă şi internaţională, noi oportunităţi de piaţă, creşterea satisfacţiei clienţiilor, eficienţă şi eficacitate, dar şi îndeplinirea cerinţelor pentru licitaţii şi contractare sunt doar câteva dintre avantajele oferite de un sistem de management certificat.

Certificarea ISO este obligatorie?
Există domenii de activitate unde certificarea anumitor sisteme de management poate fi obligatorie pentru respectarea unor cerinţe de funcţionare, acreditare sau contractare. De exemplu, firmele din domeniul instalaţiilor electrice sunt obligate să se certifice ISO 9001 pentru a îndeplini cerinţele de acreditare ANRE; cabinetele medicale sunt obligate să se certifice ISO 9001 pentru a îndeplini cerinţele de contractare cu CNAS; În general piaţa obligă firmele să se certifice, nu legislaţia. Certificarea sistemelor de management poate constitui în foarte multe situaţii criterii de selecţie.