Certificare ISO 45001

 

Securitatea si protectia angajatiilor la locul de munca nu trebuie privita ca o optiune, insa pentru a pune in practica acest lucru, o companie poate sa-si implementeze si certifice Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale, cerinte ce se regasesc in standardul OHSAS 18001, dar si in noul standard ISO 45001:2018. Dupa data de 12.03.2021, OHSAS 18001 va fi considerat RETRAS, iar ISO 45001:2018 va fi singurul standard de referinta in domeniul securitatii si sanatatii fortei de munca.

Avantajele certificarii ISO 45001:2018

  • Reducerea cauzelor de accidentare;
  • Controlul companiei asupra pericolelor, accidentelor si riscurilor;
  • Limitarea incidentelor si a accidentelor;
  • Imbunatatirea conditiilor de munca;
  • Criteriu de eligilitate la licitatii;
  • Poate fi aliniat si mult mai usor de integrat cu standardele ISO 9001 si ISO 14001.

ISO 45001 impune organizatiei sa tina cont de asteptarile tuturor partilor interesate, in ceea ce priveste politica de securitata si sanatate a angajatilor. Totodata organizatia trebuie sa identifice partile intersate si relevante in activitatea sa, precum si cerintele acestora.

Conducerea organizației trebuie sa asigure implicarea și angajarea referitoare la sanatate si securitate in munca,  prin strategii care sa asigure o cultura a sanatatii ocupationale.

ISO 45001 obliga managementul organizatiei la consultare cu angajatiilor si a reprezentatilor acestora, acolo unde este cazul, acestia fiind factori cheie ai al unui sistem de management al sanatatii si securitatii. Consultarea inseamna dialog, comunicare in ambele sensuri, iar organizatia trebuie sa incurajeze toti angajatii sa semnaleze situatiile periculoase, astfel incat sa se poata efectua actiuni corective si preventive. De asemenea, angajații trebuie să poată sesiza și sugera zone/aspecte unde se pot aduce îmbunătățiri fără să se teamă de concediere, acțiuni disciplinare sau alte represalii.

Organizatiile trebuie sa se asigure ca toate procesele subcontractate care ii afecteaza sistemul de management al sanatatii si securitatii, sunt definite si controlate.

“When our people are happy and healthy, they’ll take better care of our business”