Implementarea sistemului de managementImplementarea cerintelor standardelor ISO reprezinta baza unei certificari ISO.

Dupa identificarea nevoii de certificare si a standardelor ISO aplicabile pentru domeniul de activitate, in cadrul companiei trebuie implementate cerintele standardelor ISO. Aceasta etapa poate fi parcursa fie cu ajutorul personalului intern, fie externalizat, cu ajutorul unei firme de consultanta ISO. In momentul in care alegeti o firma de consultanta ISO, evaluati corect, experienta consultantilor in proiecte similare si rezultatele acestora la auditurile de certificare precedente.

Rolul organismului de certificare este unul evaluator si de audit, astfel ca responsabilitatea implementarii sistemelor de management ISO, revine clientului. Setul de reguli pentru certificarea ISO, adoptat de catre OC ALTCERT nu permite implicarea auditorului in procesul de implementare.